top of page

Architektonické studie

Architektonické studie

Prvotní návrh Vašeho záměru začíná právě architektonickou studií. Architekti se při úvodním jednání seznámí s Vašimi konkrétními představami a potřebami, jejich souladem s funkčním řešením, charakterem stavebního pozemku, územně plánovací dokumentací, finančními možnostmi a dalšími náležitostmi, abychom získali co nejvíce vstupních informací pro návrh stavby na míru.

Následuje úvodní návrh stavby, který je postupně upřesňován. Jedná se především o velikost a tvar objektu, osazení stavby na pozemku, vnitřní dispozici, umístění nábytku, atd. Výslednou architektonickou studii, která vznikne v 3D prostředí, lze více rozpracovat v rámci služby vizualizace, virtuální realita. Projektanti na základě těchto vstupních podkladů následně zpracují projektovou dokumentaci.

Architektonické studie
bottom of page