top of page

CZECH LANA

Zadáním investora bylo zpracování projektové dokumentace novostavby přestřešení skladovací plochy a dokumentace hrubých terénních úprav v areálu firmy CZECH LANA, s.r.o. .

Řešené pozemky se nacházejí ve svažitém terénu a bylo nutné navržení vyrovnané bilance výkopů a násypů. Následné kroky vycházely z požadavků investora a dotčených orgánů ke stavebnímu řešení přestřešení skladové plochy.

 

Objekt je založen na železobetonových pilotách, nadzemní nosná konstrukce je kombinací železobetonových sloupů a dřevěné konstrukce z lepených vazníků a vaznic, která pomocí ztužitel a ocelových táhel tvoří tuhou nosnou konstrukci.

 

Konstrukce zastřešení je navržena ze střešních trapézových panelů. Řešená konstrukce zastřešení je tedy otevřená.

Celková plocha přestřešení činí 4 400 m2, s obestavěným prostorem 44 000 m3,

 

Řešená přístavba přestřešení navazuje na stávající výrobní halu. V těsné blízkosti řešené lokality se nachází chráněná krajinná oblast Železné hory a bylo nutné dbát důraz na celkové osazení stavby do přilehlého okolí tak, aby se co nejvíce eliminoval negativní ráz stavby na okolí. Z tohoto důvodu byly navrženy zemní valy, sadové úpravy a kladl se důraz na vhodné materiálové řešení stavby.

Slovo investora: 

 

Naše společnost Czech LANA, s.r.o. se obrátila na Ing. Romana Chytala ve věci projektu nového skladu vstupního materiálu o celkové ploše 4 500 m2.

 

Potřebovali jsme vypracovat projektovou dokumentaci pro hrubé terénní úpravy a samotnou novostavbu skladu řeziva. S ohledem na požadavek velmi rychlé realizace  bylo nutné celý záměr projednat, ve velmi krátkém čase vypracovat projektové dokumentace a následně zajistit inženýrskou činnost zahrnující povolení stavby.

        Vše proběhlo hladce v rekordně krátkém čase, jednání byla vždy věcná, vstřícná a na vysoké profesní úrovni.

Těšíme se na další spolupráci se společností R-Plan a přejeme hodně úspěchů.

 

Ing. Robert Mička

finanční ředitel

Czech LANA, s.r.o.

bottom of page