top of page

Přístavba P.&.B.

Ke stávajícímu rodinnému domu, který je proveden jako zděný, byla navržena přístavba rozšiřující vnitřní dispozici. Jelikož technologie Post and Beam umožňuje provedení takovéto přístavby bez konstrukčních problémů způsobených sedáním stavby, byla nosná konstrukce přístavby navržena z masivních kulatin. Interiér i exteriér je tak obohacen o přírodní prvky, které navíc pomáhají dotvářet příjemné mikroklima.

Slovo majitele: Naše společnost se zabývá výstavbou nejrůznějších druhů staveb. Jelikož jsem se vždy zajímal o srubové stavby z masivu a současně zvažoval stavební úpravy svého zděného rodinného domu, velmi jsem přivítal architektonický návrh R-Plan, s.r.o. .Nyní je již stavba téměř dokončena a já velice děkuji za profesionalitu a příjemné jednání. Budu se těšit na budoucí spolupráci 


STAVOFLOS S.R.O., Pavel Flos, jednatel

bottom of page