top of page

RoubenkyESTETIKA

Okouzlující vzhled, příjemné prostředí, uhlazený vzhled dřevostavby z hraněných trámů

 

ZDRAVÉ BYDLENÍ

Obdobně jako u srubů je i v roubenkách prostředí v domě dotvářeno vůní dřeva, nehrozí plísně, dům dýchá a udržuje své mikroklima.

 

TRADICE

Tradiční česká architektura z přírodních materiálů

 

CHARAKTERISTIKA

Roubené stavby je možné realizovat jako celoroubené či poloroubené, přičemž záleží především na požadovaném účelu jejich využívání. Je to dáno normovými požadavky na tepelně-izolační vlastnosti stavby jako celku, jejichž hodnot pro trvalé bydlení lze dosáhnout pouze s poloroubenou konstrukcí. Zděná část poloroubenek zajistí výborné tepelně-izolační vlastnosti a schopnost akumulace tepla. Pokud bychom zvolili celoroubenou konstrukci, stavbu lze oficiálně využívat jako rekreační objekt. Oproti tomu poloroubené stavby lze užívat jak pro rekreaci tak i pro trvalé bydlení.


Roubené konstrukce stavby jsou prováděny z hraněných či polohraněných trámů kladených na sebe ve vodorovném směru, přičemž je do mezery mezi trámy kladena tepelná izolace. Stabilita konstrukce je zajištěna provázáním jednotlivých prvků v rozích stavby, přičemž je možné v rozích trámy ukončit přesahem či rybinou.


Obdobně jako u srubových staveb takto kladené trámy ve vodorovném směru sesychají a dochází tak k postupnému sesedání stavby. Konstrukční problémy způsobené kombinací zděné části stavby a sesedající roubené části stavby jsou eliminovány rektifikačními šrouby, na kterých je prakticky celá roubená část stavby osazena. Díky těmto rektifikačním šroubům není problém vyrovnávat v průběhu sesychání stavby tyto výškové rozdíly.


Je nutné říci, že technologií výstavby roubenek či poloroubenek existuje celá řada. Avšak všechny technologie mají ve výsledku společného jmenovatele a tím je vyjímečná stavba, která nám může poskytnout útočiště pro rekreaci nebo domov pro trvalé bydlení.

 

HLAVNÍ VÝHODY

 • zdravé bydlení

 • estetické hledisko

 • dlouhá životnost

 • ekologicky nenáročná stavby

 • mnohdy pozitivnější přístup úřadů a CHKO při umístění do krajiny a samotném povolení stavby oproti srubovým stavbám

 • možnost realizace po celý rok

 • rovné stěny

 

HLAVNÍ NEVÝHODY

 • stavba po několik let pracuje vlivem sesychání, je slyšet praskání dřeva

 • nutnost navazující péče

 • obnevení nátěrů

 • obtížné provedení změn v průběhu výstavby

 • výběr vhodné lokality pro výstavbu bývá omezen (z hlediska umístění do krajiny)

361 zobrazení

Yorumlar


bottom of page