top of page

Předprojektová příprava

Před zahájením projekčních prací je nutné provést řádnou přípravu v podobě průzkumů a měření. Ve většině případů se jedná o:

  • výškopisné a polohopisné zaměření stavebního pozemku

  • inženýrsko-geologický průzkum (IGP)

  • hydrogeologický průzkum

  • radonový průzkum

Podle charakteru stavby a polohy stavebního pozemku mohou být vyžadovány i další měření a posudky:

  • Hluková studie

  • Studie oslunění (zastínění)

  • Rozptylová studie

  • Odborný posudek

  • a další

Veškerá nutná měření, posudky a průzkumy pro Vás zajistíme.

bottom of page