top of page

Projektová činnost

Projekt

Předmětem této části je zpracování projektové dokumentace pro různé stupně projektu. Podkladem pro zpracování dokumentace je vždy architektonická studie, která je rozpracována dle stupně dokumentace do různých technických podrobností. Každý stupeň má svůj zákonem daný rozsah a účel. Jedná se především o tyto stupně projektové dokumentace:

 • dokumentace pro územní řízení

 • dokumentace pro stavební povolení

 • dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

 • dokumentace pro provedení stavby

 • dokumentace pro zadání stavby dle zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 • dokumentace skutečného provedení stavby

 • dokumentace bouracích prací

 • a další…

 

 

Provádíme projektové dokumentace pro:

 • stavby rodinných domů                                         

 • stavby občanské vybavenosti

 • průmyslové stavby

 • dopravní stavby

 • vodohospodářské stavby

 

 

Jednotlivé stupně dokumentací se skládají z různých specializací a profesí. V rámci projektových dokumentací zpracujeme:

 • stavební část dokumentace

 • statika staveb a konstrukcí

 • požárně- bezpečnostní řešení

 • průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

 • technika prostředí a staveb:

  • ZTI (zdravotně technické instalace)

  • Plynofikace objektů

  • Vytápění, chlazení, vzduchotechnika

  • Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

  • Nakládání s dešťovými a splaškovými vodami

  • a další…

Projektujeme v BIM prostředí
Projektujeme v BIM prostředí
bottom of page