top of page

Inženýrská činnost

Vyřízení veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření a souhlasů ke stavbě řeší tzv. inženýrská činnost. Je pouze na Vás, jaký rozsah inženýrské činnosti si u nás necháte zajistit. 

 

Naši projektanti řeší veškeré akce komplexně, proto můžeme na základě plné moci a Vaší součinnosti vyřídit veškerou administrativu spojenou se získáním územního rozhodnutí, ohlášení stavby a stavebního povolení za Vás. Projekt rodinného domu poté obdržíte připravený včetně dokladové části k podání na stavební úřad.

Inženýrská činnost
bottom of page