RD Újezd

Klient nás požádal o návrh vnější obálky podsklepené budovy, včetně terénních úprav na svažité parcele, s bezbariérovým přístupem zahradní techniky. Cílem bylo maximálně využít jižní svah, který navazuje na terasu RD

Újezd 1
Újezd 2
Újezd 3
Újezd 4
Újezd 5
Újezd 6
Újezd 7
Újezd 8
Újezd 9
1/1