top of page

Rodinný dům Bohdalov 3

Rodinný dům v městyse Bohdalov je navržen mezi stávající uliční zástavbu, přičemž respektuje tradiční vzhled okolních staveb.Nejdříve bylo nutné odstranění stávající stavby, na jejímž místě byla navržena novostavba rodinného domu pro mladou rodinu.

Jelikož je novostavba ve třech štítových stranách ohraničena sousedními stavbami, bylo nutné maximálního využití osluněných stran stavby pro prosvětlení interiéru a jeho správném koncipování. Objekt obsahuje přízemní podlaží a podkroví částečně využité pro bydlení.

    Díky jasným požadavkům investorů byla navržena úvodní koncepce a následně i projektová dokumentace. Navrhovaný záměr v současné době nabývá své reálné podoby.

bottom of page