Rodinný dům Bohdalov 3

Rodinný dům v městyse Bohdalov je navržen mezi stávající uliční zástavbu, přičemž respektuje tradiční vzhled okolních staveb.Nejdříve bylo nutné odstranění stávající stavby, na jejímž místě byla navržena novostavba rodinného domu pro mladou rodinu.

1/1

Jelikož je novostavba ve třech štítových stranách ohraničena sousedními stavbami, bylo nutné maximálního využití osluněných stran stavby pro prosvětlení interiéru a jeho správném koncipování. Objekt obsahuje přízemní podlaží a podkroví částečně využité pro bydlení.

    Díky jasným požadavkům investorů byla navržena úvodní koncepce a následně i projektová dokumentace. Navrhovaný záměr v současné době nabývá své reálné podoby.

1/1