top of page

Rodinný dům Malá Paseka

Cílem architektonické studie bylo vypracování návrhu stavebních úprav a přístavby rodinného statku.

 

Tvarové a materiálové řešení navrhované stavby vychází z požadavků a potřeb investorů. Tvarové řešení vychází ze zaměření skutečného stavu řešeného statku a ve své podstatě kopíruje původní obrys odstraňované části stavby.

MalaPasekaa_11 - Foto_13.png
MalaPasekab_5 - Foto.png

Řešená nová část rodinného domu je navržena na ploše současné části statku, která je určena k odstranění. Vznikající novostavba je navržena jako dřevostavba s přízemním a podkrovním podlažím. Použité materiálové řešení se inspiruje tradičními materiály, které jsou pro tamní stavení typická. Majoritní část fasády představuje svislé dřevěné obložení z modřínových latí, zbývající část je tvořena kamenným obkladem či omítkou ve světlém odstínu.

Dispoziční řešení stavby v přízemí je rozděleno na dvě oddělené jednotky, které jsou rozděleny tzv. průjezdem. Hlavní vstupy do těchto jednotek jsou navrženy z průjezdu. V západní jednotce směrem od průjezdu se nachází samostatný apartmán, který je možné využívat pro bydlení nebo lze vybavit jako pracovna. V této části se nachází společný obývací prostor s kuchyňským koutem, šatnou, koupelnou a technickou místností, ve které budou umístěna veškerá technické vybavení stavby (např. vnitřní části celku vytápění apod.).

V hlavní obývací jednotce na západní straně navrhovaného rodinného domu se nachází za vstupem předsíň, z které je možné dále vstoupit do koupelny či do obývacího prostoru s kuchyňským koutem, jídelnou a schodištěm do podkroví. Z hlavního obývacího prostoru a jídelny jsou navrženy sekundární vchody do dvorní části statku, na východní straně jsou umístěn rovněž dva samostatné východy na venkovní, částečně krytou, terasu.

Interiérovým schodištěm je možné vystoupit do podkrovního podlaží, ve kterém se na jižní straně nachází 2 pokoje a ložnice se vstupem na terasu. Tato terasa poskytne velice příjemné prostory, které budou svojí orientaci na jižní stranu dvorní části nabízet výhled na okolní krajinu i dvorní část statku.

Terasa je zároveň "odcloněna" od přiléhající komunikace štítem, který zajistí dostatek soukromí při pobytu na terase. Navazující stávající část statku na jižní straně poskytuje dostatečně velké prostory pro skladování, proto je navržen samostatný vchod z terasy do stávající části statku, aby zde mohl být skladován např. venkovní nábytek z terasy v zimních obdobích.

 

Naším cílem je především harmonické začlenění nově navrhované části do majoritní části vesnického obydlí, které prochází celkovou rekonstrukcí. Vnitřní prostory by zároveň měly nabízet dostatečně vzdušný prostor tak, aby zde byla radost bydlet.

bottom of page