Vizualizace

Znáte pořekadlo: „dvakrát měř, jednou řež“ ? Stavba rodinného domu bývá jedním z klíčových životních momentů a je velmi důležité nepodcenit řádnou přípravu. Proto je vhodné i finančně méně náročné věnovat pozornost pečlivé přípravě návrhu stavby před zahájením realizace, než-li v průběhu výstavby. Mnoho věcí je možné během realizace měnit, avšak některá rozhodnutí jsou již nevratná či jejich změna velmi nákladná.

Pokud je tedy k dispozici architektonická studie, dopracujeme navrhované řešení do fotorealistických vizualizací ve vysoké kvalitě. Součástí této služby je i zpracování animace obletu objektu a 360° pohledů. Díky těmto zobrazením získáte představu o kompletní koncepci navržené stavby s osazením do okolí, je možné blíže definovat materiálové řešení tak, aby výsledek odpovídal co nejvíce Vašim představám a požadavkům. Vyhnete se tak možným nepříjemným rozhodnutím pod tlakem v průběhu výstavby.

Virtuální realita

Pokud budete chtít vidět stavbu v reálných rozměrech a barvách, se zvukem a pohybem okolního života, je pro Vás virtuální realita tou ideální cestou. I v průběhu výstavby je velice příjemné znovu vkročit do virtuální reality a těšit se tak na finální výsledek. 
Naši architekti a projektanti již v rámci této přípravy mohou řešit dílčí otázky vznikající při navazujících stupních projektové dokumentace. Proto je výhodné tuto přípravu absolvovat již na začátku celého procesu stavby stavby.